चौरचनक मंत्र आर विधिवत पूजा सम्बंधित जानकारी

भादव मासक शुक्ल पक्षक चतुर्थी तिथिमे साँझखन चौठचन्द्र केर पूजा होइत अछि जकरा लोक चौरचन पाबनि कहै छथि। एहि बेर इ पावनि २५ अगस्त के अछि। 
चौठचन्द्रक पूजा:- 
 भरि दिन उपास कए साँझखन अंगना म पिठार सँ अरिपन देल जाइछ। गोलाकार चन्द्र मण्डलपर केराक भालरि (पात) द'अ ओहिपर पकमान, मधुर, पूड़ी, ठकुआ, पिड़ुकिया, मालपूआ पायस आदि राखी। मुकुट सहित चन्द्रमाक मुँहक अरिपनपर केराक भालरि द रोहिणी सहित चतुर्थी चन्द्रक पूजा उज्जर फूल सँ पच्छिम मुहेँ करी। परिवारक सदस्यक संख्यामे पकमान युक्त डाली आ दहीक छाँछी क अरिपनपर राखी। केराक घौर, दीप युक्त कुड़वार, लावन आदिक अरिपनपर राखी। एक-एक डाली, दही, केराक घौर उठाऽ ‘सिंह: प्रसेन....’ मंत्रक संग                ‘दधिशंखतुषाराभम्...’ मन्त्र पढ़ि समर्पित करी। प्रत्येक व्यक्ति एक-एक टा फल हाथमे ल'अ ओहि मन्त्र सँ चन्द्रमाक दर्शन कय प्रणाम करी।पुरुष वर्ग मड़र भांगाथि आ दक्षिणा उत्सर्ग क प्रसाद ग्रहण करथि।


 चन्द्रमा प्रणाम मन्त्र-
‘दधि-शंख-तुषाराभं,   क्षीरोदार्णव-संभवम्।
नमामि शशिनं भक्त्या, शंभोर्मुकुट भूषणम्।।’

चौठचन्द्र-
सिंह: प्रसेनवमवधीत सिंहो जाम्बवताहत: । सुकुमारक मारो दीपस्तेह्राषव स्यमन्तक: ।
अर्थात् दही, शंख ओ बर्फक समान स्वच्छ, क्षीर सागरसँ उत्पन्न चन्द्रमा (शशि) केँ भक्तिसँ प्रमाण करैत छी जे महादेवक मुकुटक भूषण थिका।

©संस्कार मिथिला

0 टिप्पणियाँ Blogger 0 Facebook

 
Apanmithilaa.com © 2016.All Rights Reserved.

Founder: Ashok Kumar Sahani

Top